Isänmaallista tämäkin

Savonlinnassa 18.9.2013 Kaiponen Kari


Keskusteluissa maanpuolustuksesta useimmin sanalla maanpuolustus tarkoitetaan ja ymmärretään sotilaallinen maanpuolustus. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on pieneltä osalta laajentaa
maanpuolustus sanan laajempaa merkitystä.

Savonlinnan reserviläiset ry:llä on osana toimintaa veteraani- ja perinnetoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on vaalia ja tukea veteraanien asiaa, mutta yhtä tärkeänä toiminnan alueena on perinnetoiminta. Tämä onkin se toiminnan alue joka antaa suuret mahdollisuudet pitää yllä ja vahvistaa maanpuolustus henkeä, sekä tuoda suuremmalle väelle tietoa aanpuolustuksen tilasta ja tulevaisuuden kuvista. Tässä työssä on yhteistyö mahdollisuuksia niin Puolustusvoimien kuin Reserviläisliiton ja sen jäsenyhdistysten välillä, unohtamatta Maanpuolustus koulutuksen panosta nykyisessä maanpuolustuksen koulutuksen kuin maanpuolustus tahdon ylläpitämiseksi.


Korholan Kone- ja Perinnepäivät 2013


Tänä vuonna perinnepäivät vietettiin kolmannen kerran Korholan Lomapesän kauniissa perinnemaisemassa. Savonlinnan reserviläisillä on ollut kunnia tulla kutsutuksi osaksi tätä
monimuotoista läpileikkausta menneeseen aikaan ja sen työmenetelmiin, unohtamatta laajaa katselmusta vanhoihin koneisiin työ menetelmiin niin autoista moottoripyöriin kuin päreenteosta riukuaitaan. Kotieläimet olivat myös laajasti edustettuna.


Savonlinnan reserviläisten toiminta alkoi lauantaiaamuna klo 10:00 Suomen lipun nostolla paikan isännän ja reserviläisten toimesta. Perinne ase- ja kalusto näyttelyn pystytyksen
jälkeen alkoikin yleisöä virrata tapahtuma-alueelle mukavaan tahtiin. Ensimmäisten uteliaiden saapuessa katsomaan perinnekalustoa, niin heittimestä Maxim konekivääriin kuin vuorineuvos Simo Vuorilehdon lahjoittamiin sotilaskivääreihin. Reserviläisten varuste- ja kalusto kokoilma on laajuudessaan jo melko mittava, pitäen sisällään niin
asekalustoa kuin varusteita aina suojeluskunta sarkapuvusta ruotsalaiseen upseeri turkkiin, ahkiosta sanitääri varusteisiin. Mielenkiintoisaksi toiminnan tekevät ihmiset (yleensä vanhemmat), mutta myös nykyisin nuoremman polven edustajat. Naiset ovat nykyjään hyvin kiinnostuneita suomen sotahistoriasta. Monen vieraan kanssa puheet
siirtyivät kalustoa tutkaillessa niin omaan asevelvollisuusaikaan kuin omaan tai vanhempien sota-ajan kokemuksiin ja elämän vaiheisiin. Näissä keskusteluissa käytiin läpi synkkiäkin tapahtumia, mutta myös iloisia sota-ajan muisteloita. Yleinen havainto meidän kesken olikin että näilläihmisillä maanpuolustustahto on erittäin vahva ja he osaltaan tulevat edesauttamaan tämän perinnön jatkuvuutta. Nuoremman väen suhtautuminen
sen sijaan oli kaksijakoisempaa. Tässä onkin se sauma johon meidän itse kunkin on panostettava maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Perinnetiedon lisäksi meidän tehtävänä oli jakaa tämän päivä tietoa asepalvelusta kuin maanpuolustus koulutuksesta, niin sotilaalliselta kuin siviili kriisinhallinnan puolelta. Tämän tiedon
jakamisessa oli suuri apu Reserviläisliiton ja Mpk:n kuin puolustusvoimien painetulla materiaalilla, joita jaettiin näyttelyvieraille iltalukemiseksi. Reserviläislehteä jaettiin n.400kpl ja joka lehden välissä meni myös MPK- ja PV:n esittely materiaalia.


Toinen näyttelypäivä meni ensimmäisen tavoin, vain ihmiset ja tarinat vaihtuivat, mutta sävel oli sama. Tätä maata kannattaa puolustaa, tämä maa on paras meille suomalasille.


Tämä mielestäni on juuri sitä maanpuolustustyötä jota me jokainen voidaan tehdä tahollamme itsenäisen Suomen hyväksi.


Tiedoksi niille alueemme jäsenyhdistyksille joilla ei ole omaa perinne kalustoa. Ottakaa yhteyttä Savonlinnan reserviläisiin ja tehdäänyhdessä maanpuolustustyötä alueellanne.

Maailma jossa elämme

Savonlinna 04.01.2012 Kari Kaiponen

Olen pitkin kuluvaa vuotta seurannut huolestuneena, mihin tämä pieni maapallomme on menossa. Pitkin vuoden 2011 kulkua olemme saaneet seurata kuinka pientä ihmistä ja meidän pientä maatamme on viety milloin mihinkin suuntaan. Milloin pelastetaan Irlanti, kun tämä hellittää on suuntana Kreikka, tämän jälkeen Portugali sitten pelotellaan että Espanja kaatuu….. ja Italian velkataakka kasvaa ja on räjähtämässä käsiin. Tämä yhteinen EU:mme on pohjaton jyväsäkki jossa ne jotka ovat oppineet syömään toisen lautaselta tekevät sen yhä röyhkeämmin ja ahnaammin kuin koskaan ennen. Eihän tässä mitään uutta sinänsä ole, onhan aikojen alusta ollut niitä jotka pyrkivät elämään toisten siivelläilman minkäänlaista omantunnon tuskaa tai häpeää. Pahinta minusta on tässä että meidän omat poliitikkomme ovat myymässä meitä EU:n liittovaltio suunnitelmien pohjattomaan sekasotkuun. Sotkuun jossa meidän Suomalaisten pieni ääni hukkuu Saksan ja Ranskan ja muiden isojen valtioiden jalkoihin. Eikä siinä auta vaikka meidän yltiö EU:n äänitorvemme, niin torvemme Stubin….Kataisen ja ison mooseksen ja muiden, joiden kengänkoko on todennäköisesti suurempi kuin mahdollinen älykkyys tai sen käyttö prosentti. Näiden suulla paasataan että meidän on oltava EU:n ytimessä päättämässä mihin suuntaan, älä lue ”liittovaltiota” ollaan viemässä. Meidän suuret päättäjämme yrittävät vakuuttaa ja valehdella meille että Suomen ääntä kuullaan ja voimme vaikuttaa mihin suuntaan eu:ta viedään. Mielestäni tämä on pelkkää retoriikkaa sillä koskaan maailman historiassa ei viisi miljoonainen kansa ole kirjoittanut maailman politiikan suuntaa puhumattakaan että väki rikkaat kansat olisivat antaneet kulkea heidän etujensa yli tai uhkaavan niiden vahvemman oikeutta. Tätähän ei meidän poliitikkomme suostu ymmärtämää ja hyväksymään, ovathan he ”illastaneet ja käyneet yhdessä teatterissa” ja tällöinkin suuret johtajat olivat heitä kuunnelleet ja nyökytelleet päitään. Tässä yhteydessä palaisin noin 80- vuotta taaksepäin, tällöinkin suuret johtajat nyökyttelivät päitään. Ja vain Suomalaisten isänmaallisuus ja periksi antamattomuus pelasti pienen maamme joutumasta suurempien alusmaaksi. Nyt meitä ollaan myymässä tai suorastaan sanoisin että lahjoittamassa isompien leikki kentäksi.

Hieman meistä siis Suomalaisista :

Jokainen meistä tietää että Suomalainen on aina ollut esivalta kuuliaista ja pienenä kansana oppinut että pienen kansan ei pidä kuvitella olevansa suurempi kuin väkensä summa. Suomalainen tekee työnsä ja maksaa veronsa eikä puutu muiden kansojen oikeuteen itse päättää tekemisistään. Suomalainen on oppinut kun jotain sovitaan se pitää ja sopimuksesta ei ole versioita sen mukaan kuka sitä lukee. Suomalainen lukee lait niin kuin ne on kirjoitettu ja toimii niiden mukaan. Tämähän on jokaiselle Suomalaiselle itsestään selvää.

Mutta nyt meidän poliitikkomme yrittävät vääntää meidät muottiin joka kumoaa kaiken edellä mainitun.


Siis EU-maan kansalaisena:

Meille opetetaan että EU tietää kuinka meidän tulee elää Suomessa, mikä meille on parasta. Vaikkei tunnu reilulta niin meidän pitää yleisen edun vuoksi elää niin kuin Brysselissä päätetään. Eu:ssa lait ja niiden sisältö on vain kuuliaisia varten, ei kaikille sisällöltään samanlaisena ja samaa tarkoittavana. Vaan lait ovat tehty rikottaviksi ja kierrettäviksi niin kuin olemme mm. Kreikan ja muiden maiden kohdalla kokeneet. Suorastaan valehtelemalla saatiin pankit näyttämään terveiltä jotta voitiin piilotella niiden todellista tilaa ja estää joutumasta vastaamaan väärin käytöksistä. Tästä sopasta ei enää puutu kuin Romania hyväksytään suureen eurooppalaiseen ”perheeseen”. Tällöin saamme hyvinvointi valtiona alkaa maksamaan kerjäämisestäkin palkkaa, joka luonnollisesti on meille Suomalaisille suuri kunnia eu:lta ja Romaniaa kohtaan. Näistä epäkohdista voisi kirjoittaa vaikka kuinka pitkän jutun, mutta en tässä yhteydessä viitsi kirjoittaa tämän pidempää näistä epäkohdista. Vaan totean ja toivon että mahdollisimman moni Suomalainen huomaisi ja ymmärtäisi että nämä kaikki eu-maat jotka nyt ja lähitulevaisuudessa ovat liittymässä siihen EI TODELLAKAAN mahdu samaan pöytään syömään yhteistä hyvää. Näillä kaikilla mailla on omat taustansasortajien ja sorrettujen kansojen historiassa, ja niistä lähtökohdista erilainen maailmankuva ja näkemys oikeasta ja väärästä. Näitä kansoja eisaada samaan ruotuun pelkästään tuijottamalla rahaan ja rahan valtaan.

Sillä sitä tämä nykyinen EU: politiikka ja sen kriisien hoito on

ollut. Työnnetään rahaa sinne missä huudetaan kaikkein surkeimmin ja missä parhaiten osataan pelotella vielä suuremmasta pahasta jos heitä ei auteta. Ja tässä kaikki poliitikot säestävät kuka mitenkin parhaiten osaa suurta tuhoa, jos rahakirstun salpoja ei auota ja tueta tätä yhteistä suurta missiota jolla pelastetaan kaikki suurelta lamalta. Ja meitä Suomalaisia syyllistetään kun me ei pelasteta maailmaa kyselemättä ja peräämättä kunkin maan omaa vastuutaan veloistaan ja tekemisistään. Me viisi miljoonainen kansa….herätkää päättäjät.

Olen omassa päässäni pyöritellyt tätä asiaa seuratessani uutisointia EU:n taipaleesta viimeisten kahden vuoden aikana. Lähinnä ajankohdasta kun huomattiin että tämä suuri yhteinen kotimme ei olekaan niin ruusuinen ja puhdas kuin sen toivottiin ja kerrottiin olevan. Alkoi tippua totuuksia kunkin valtion todellisesta talouksien tilasta ja kuinka puutteita - ja väärinkäytöksiä piiloteltiin ja suorastaan valehdeltiin kuinka kuralla maiden taloudet olivat. Mutta miksi olivat, tämä minusta on olennaisempi kysymys kuin se että kuka teki ja mitä teki.

Kaiken pohjana on suurpääoman globaali maailman talous ja mihin se on johtanut koko maapallomme kohdalta.

Kapitalismia ei voi syyttää kaikesta pahasta, vaan sen laajeneminen kansallisesta pääoman valjastamisesta yhteiskunnan kasvun tukipylväänä olosta globaaliseksi koko maailman taloutta pyörittäväksi voimaksi. Voimaksi jolla ei ole kasvoja ja jota ei voi nimetä kuin jotakin yksittäistä pörssimeklaria, joka jo yksistään sai jopa valtioita vapisemaan ja kaatoi suuria pankkeja joita ei uskottu yhden meklarin voivan kaataa. Voimaksi joka hakee lisää valtaa ja rahaa sieltä mistä voi sitä voi tehdä kaikilla mahdollisilla keinoilla niin, ettei itse joudu maksumieheksi. Spekuloimalla kaikella mahdollisella minkä arvon muuttumisella saadaan joko sen arvoa laskemaan tai nousemaan, pääasiana kuitenkin on tehdä rahaa kurjistamalla jonkin tahon tilaa tai luomalla olematonta uhkaa tai mahdollisuutta. Tätä voimaa meidän päättäjämme muka laittavat kuriin syytämällä rahaa miljardi tolkulla joka suuntaan. Tätähän juuri nämä spekulanttien ja kasvottoman pääoman omistajat haluavat.
Minä olen sitä mieltä että meidän pitää hieman vetää jarruja tässä kehityksessä. Kaikki suuri ei ole hyvää ja kaunista eikä oikeaksi tekevää. Asioita voidaan tehdä ienemmissäkin puitteissa, kaikkien ei tarvitse olla mukana maailmankaupassa eikä tarvitse olla siitä riippuvainen. Jokainen voimme valinnoillamme vaikuttaa siihen miten Suomella menee. Suomi ei kaadu vaikka eu kaatuisi, Jatkuvan kasvun vaatimus on myös näiden markkinavoimien keksintö, jolla halutaan valjastaa kaikki tähän oravanpyörään joka taasen kilauttaa roposemme tälle kasvottomalle voimalle. Sanotaan että Suomi elää viennistä, tämä on totta mutta ei millä ehdoilla tahansa. Suomalaiset ovat vuosisatojen kuluessa oppineet ja karulla tavalla tunteneet nahkoissaan että vain Suomalaiset tietävät mikä meille on hyväksi ja minkä eteen olemme valmiit kiristämään vöitämme ja tinkimään siitä kaikesta hyvästä minkä olemme työllämme aikaansaaneet. Älkäämme luopuko tästä

itsemääräämisoikeudestamme minkään ylikansallisen vouhotuksen edessä.

Pian me valitsemme maallemme uutta presidenttiä. Nyt on viimeinen aika kuulla ehdokkaita mitä he sanovat Suomen suunnasta, ja siitä mitä he meille lupaavat. Älkää antako juhlavien puheiden sotkea sitä todellista sisältöä mitä mieltä he ovat. Verratkaa puheita heidän aikaan saannoksiin politiikassa ja toimissaan, sillä nyt viimehetkellä tehdyt

lupaukset ja mielipiteet ovat puolueiden esiintuomien virallisten puhekoneiden ja mielipide muokkaajien aikaan saannoksia eikä kanna pitkälle.

Tarvitsemme presidentin jolla on kyky lukea mitä me Suomalaiset olemme asioista mieltä ja rohkeus kysyä kansan mielipidettä, ja toimia kansan tahdon mukaan. Sillä vain sillä on merkitystä kun teemme kansakuntaamme koskevia päätöksiä. Tämä ei nimittäin ole sitä vastaan että olemme eurooppalainen hyvinvointivaltio joka on monikulttuurinen ja innovaatioihin satsaava teollisuus maa joka huolehtii kaikista asukkaistaan ja toimii maailmalla rauhan asialla auttaen köyhempiään selviämään alati kovenevassa aailmassamme. Maailmassa jossa ei tunnu olevan tilaa heikommille ja hiljaisille.

Lukijani jos olet päässyt tämän mielipide vuodatuksen loppuun.


Anna halutessasi palautetta… sähköpostiini kari.kaiponen1@luukku.com


seuraavaa tarinaa odotellessa. Hyvää alkanutta vuotta kaikille Suomalisille

Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä

Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä

Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä